Ta strona używa plików Cookie. Korzystając z tej strony zgadzasz się na umieszczenie tych plików na twoim urządzeniu

SNOW Space Now Open Wow

Czym są spotkania SNOW?

SNOW to skrót od Space Now Open Wow i łączy elementy Narzędziowni oraz Open Space Technology. Celem spotkań SNOW jest wypróbowanie różnych wewnętrznych ról jako trener lub coach. Spotkania SNOW mają charakter bardzo dynamiczny, przez co odkryjesz nowe pokłady możliwości.

Skąd pomysł na powstanie SNOW?

SNOW to metoda łącząca w sobie formułę Narzędziowni i Technologią Open Space. Tworząc SNOW wybraliśmy elementy, które najlepiej odpowiedzą na potrzeby uczestników. SNOW ma pomieścić różnorodność potrzeb i punktów widzenia. Celem SNOW jest stworzyć przestrzeń, gdzie uczestnicy dzielą się między sobą m.in.:

 • swoimi pasjami,
 • w jaki sposób inspirują się do działania,
 • co sprawia, że są wytrwali w swoich postanowieniach,
 • za co biorą odpowiedzialność.

Istotne jest, aby uczestnicy byli otwarci i gotowi na dzielenie się oraz wzajemnie sobie zaufali. Wtedy spotkania SNOW będą owocne dla wszystkich uczestników.

Jak wyglądają spotkania SNOW?

Na bazie naszego doświadczenia opracowaliśmy nową formułę spotkań, która uwzględnia poniższe elementy:

 • praca w małych grupach,
 • możliwość wyboru sesji na podstawie tematu, metody, osoby prowadzącej czy składu grupy,
 • praca w języku polskim lub angielskim,
 • możliwość sprawdzenia siebie w roli prowadzącego lub uczestnika sesji,
 • opcja opuszczenia grupy w trakcie sesji i dołączenia do innej grupy – planujemy podzielić sesje na otwarte i zamknięte, gdzie osoba prowadząca pozwala opuścić grupę,
 • obecność facylitatora dbającego o ramy czasu i miejsca,
 • udostępnienie dokumentacji z wszystkich sesji – skserowane lub w formacie PDF,
 • brak przewidzenia przebiegu całego SNOW.

Jak widać spotkania SNOW są pozbawione sal tematycznych, moderatorów, konieczności pracy z tą samą grupą cały czas oraz monotonnego charakteru.

Co należy przygotować przed SNOW?

Aby w pełni wykorzystać spotkanie SNOW pamiętaj o poniższych wytycznych:

 • przygotuj działanie do pracy z grupą np. metodę szkoleniową lub coachingową, case study ze swoim klientem, pytania o rynek lub branżę, interwizję sytuacji szkoleniowej,
 • otwórz się eksperymentowanie – poziom konkretu lub abstrakcji na SNOW zależy od Ciebie i Twoich aktualnych potrzeb,
 • nastaw się na rozwój, wzięcie odpowiedzialności za komfort i współodpowiedzialności za rezultaty.

Kiedy powstały pierwsze spotkania SNOW?

Pierwsze spotkanie SNOW odbyło się w Berlinie 12-13.04.2013 i miało charakter międzynarodowy. Drugie spotkanie miało miejsce 15.11.2013 w Werneuchen – SNOW 2 Open Space 4 Beijing the Change

Małe podsumowanie spotkania SNOW w formie filmiku  oraz szczegóły organizacyjne.